Medische basiskennis

Frans Verstappen 9789059313255 | 3e druk, 2009
Budh

Beschrijving

De 4e druk met ISBN 978-90-5931-850-2 verschijnt naar verwachting medio augustus 2012. 

Opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg verdelen van oudsher de leerstof over de traditionele vakgebieden zoals anatomie, fysiologie en pathologie. Deze verdeling doet recht aan de historische ontwikkeling van de geneeskunde, waarin de groeiende kennis tot steeds verdere specialisering heeft geleid. Het gevolg voor de basisopleiding is dat de hoeveelheid leerstof explosief is toegenomen, zoals blijkt uit handboeken van duizend en meer pagina’s. Daarom is er Medische Basiskennis. Dit boek geeft een integraal overzicht van de hoofdzaken over gezondheid en ziekte, samengebracht in een goed studeerbaar boek van beperkte omvang.

Medische basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over celbiologie, algemene pathologie en immunologie. Daarna volgen twaalf hoofdstukken met als onderwerp een veelvoorkomende chronische aandoening. Deze hoofdstukken verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie en ziekte van het menselijk lichaam. In deze derde druk zijn bovendien twee nieuwe hoofdstukken opgenomen; over ontwikkeling en groei en over veroudering. Medische basiskennis probeert, onder andere met behulp van vele schematische tekeningen, de kloof tussen praktijkgerichte instructie en diepgravende specialistische geneeskundeboeken te overbruggen. Het verduidelijken van processen staat in dit boek voorop.

"Ik heb ontzettend veel van dit boek en van de vragen geleerd zonder het feitelijk te merken of uren lang te hebben moeten piekeren. De hele stof in zijn omvang - die niet gering is - was op een reuze spannende manier "verteld": een stunt!"
Sjoerd Ennel

medischebasiskennis.boom.nl
Dit boek gaat vergezeld van een website voor studenten en docenten waar maar liefst ruim 2000 toetsvragen op staan en waar het boek digitaal doorzoekbaar is gemaakt. Ga snel naar http://medischebasiskennis.boom.nl om de website te bekijken.

Doelgroep

Medische basiskennis is een compleet leerboek, bestemd voor studenten van medische en paramedische opleidingen, opleidingen verpleegkunde en alle andere richtingen binnen de gezondheidswetenschappen. Het boek is bovendien interessant voor iedereen die reeds werkzaam is binnen deze vakgebieden.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.